โครงการ/กิจกรรม วันปิยะมหาราช

วันปิยะมหาราช

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:19:08
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
วันปิยะมหาราช
หน่วยงาน :
อำเภอเชียงคำ
สถานที่ :
หอประชุมอำเภอเชียงคำ
ระหว่างวันที่ :
23/10/2021 - 23/10/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายพงษ์ศักดิ์ เจนใจ

รูปภาพกิจกรรม