Latest News

ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ให้การต้อนรับผู้บริหาร และคณะครูที่มาร่วมยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยโรงเรียนคนใหม่ ของ นางกรุณรัตน์ ไชยสถาน ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564

Read more